Kwaliteit

OHCB hanteert objectieve kwaliteitsnormen, maar wij onderzoeken ook hoe mensen hun omgeving ervaren. Daar draait het uiteindelijk allemaal om in ons vak. Wat is de klantbeleving en hoe verloopt de onderlinge samenwerking. Wordt er kwaliteit geboden en komen de schoonmakers hun afspraken na? Ervaring, vakkennis en ambitie spelen hierbij een grote rol. Door opleidingen te volgen en vakliteratuur te lezen, blijft onze expertise op een hoog niveau. De praktijk blijft echter de beste leerschool. Onze belofte aan u: als u kiest voor OHCB, zullen uw schoonmaakwerkzaamheden gegarandeerd goed verlopen.