Werkwijze

Schoon, schoner, schoonst.

Ieder mens functioneert het best in een schone omgeving. Daar draagt OHCB Schoonmaakdiensten met haar werkwijze graag haar steentje aan bij. En nog steeds met veel plezier.
Wij hanteren objectieve kwaliteitsnormen, maar onderzoeken ook hoe mensen hun omgeving ervaren. Op basis van deze kennis worden er afspraken gemaakt over de invulling van onze dienstverlening. Daarop mogen klanten ons beoordelen.
OHCB staat voor kwaliteit en betrokkenheid. Wij zetten de mens altijd centraal. Enerzijds luisteren wij naar onze klanten, anderzijds waarderen wij onze medewerk(st)ers. Zij vormen immers ons belangrijkste kapitaal.